Certificaten

Op 14 januari 2016 heeft de Belgische Accreditatie-instelling BELAC bevestigd dat de keuringsinstelling DCM EMBA Metering & Control nv de bekwaamheid bezit om de keuringen (zoals beschreven hieronder), overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17020:2012, uit te voeren (als keuringsinstelling type C).

Na de uitreiking van het Belac acrreditatiecertificaat nr. 560-INSP ontving DCM EMBA Metering & Control nv op 18 januari 2016 van de Metrologische Dienst (FOD Economie) het certificaat van erkenning “Erkende keuringsinstelling voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water”.

Met dit certificaat is DCM EMBA Metering & Control nv erkend voor het uitvoeren van de proeven voor de herijk (ook na herstelling) van de volgende meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water :

Onze kenmerken :

 Onze Certificaten