Keuringen

De klant moet weten:

1° dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt maar dat informatie aan derden kan verstrekt
worden indien bij wet vereist.
2° dat de klant zal ingelicht worden van de verstrekte informatie, tenzij bij wet verboden.
3° dat bevoegde (inter)nationale overheden inzagerecht hebben in de klantdossiers (Belac, metrologie,…)
4° dat de keurders (inspecteurs) kunnen vergezeld worden door personen van de bevoegde overheden.